Friday, June 10, 2011

Good Morning

Samahan mo akong lumakad papalayo
at umiwas sa isang magulo at komplikadong mundo
Samahan mo akong umakyat ng bundok
at sabay tayong sisigaw sa tuktok
Samahan mo akong tumakbo
hanggang tayo'y makarating sa dulo
at kung sakali ika'y mapagod na
Sasamahan kitang magpahinga
hihiga tayo sa buhangin sa tabing dagat
at sa ilalim ng buwan at mga bituwin
Yayakapin kita sa iyong pagtulog
Yayakapin kita hanggang sa dumating
ang bagong umaga.

No comments:

Post a Comment